Verplantbaarheidsonderzoek

Grote bomen verplanten speelt tot de verbeelding en is in veel situaties een oplossing als bomen op een bepaalde plaats niet kunnen blijven staan. Om teleurstellingen te voorkomen is gedegen onderzoek noodzakelijk. Een verplantonderzoek vraagt een heldere analyse van de van belang zijnde factoren.

In de RAW-systematiek is vermeld welke informatie en beoordelingen vastgelegd en gerapporteerd moeten worden. Vanzelfsprekend is de boomsoort, de conditie en toekomstverwachting, bodemopbouw en bewortelingssituatie van groot belang. Het onderzoek begint dan ook met een kwaliteitsbeoordeling en daarnaast een groeiplaatsonderzoek. Onderdeel van het groeiplaatsonderzoek is bij een verplanting de aanwezigheid en ligging van eventuele kabels en leidingen.

Daarnaast vraagt een en ander kennis van de diverse verplantingsmethoden, voor- en nadelen, ook in samenhang met route en afstand naar de nieuwe groeiplaats.

In mijn vorige werkkring heb ik veel verplantingen van grote bomen mogen voorbereiden en begeleiden en ben derhalve ook praktisch gezien bekend met de diverse methodieken. Vele verplantingen met verplantmachine en kluitenbak, vele verplantingen met Newmanframes en een enkele via de sleepmethode.

Monitoring en begeleiding verplanten grote bomen
Afgezien van het moment van verplanting en de daadwerkelijke verplanting (die gaan meestal technisch wel goed), is de voorbereiding op de verplanting, de zorg daarop en met name de nazorg essentieel. Vanzelfsprekend help ik u ook bij de monitoring van de voorbereiding van de verplanting, zo nodig de begeleiding van de daadwerkelijke verplanting en de monitoring van de nazorg.