Kwaliteitsbeoordeling

Een inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling van bomen is normaliter de eerste stap bij nieuwe gebiedsontwikkeling, herinrichting en reconstructie in bestaand gebied. Bij keuzes in de planfase speelt de kwaliteit van de bomen immers een belangrijke rol.

De kwaliteitsbeoordeling van de bomen vormt een basis voor de afwegingen in de planfase en eventueel noodzakelijk aanvullend boomonderzoek. De analyse leidt tot een boomtechnisch oordeel van de individuele boom of bomen en is daarmee de onderlegger voor de volgende te nemen stappen en keuzes.

Het boomtechnisch oordeel is de resultante van de waardering van de boomtechnische kwaliteit en de beeldkwaliteit. Het oordeel bepaalt de “mate van behoudenswaardigheid” en daarmee de inspanning om de boom al dan niet in het ontwerp duurzaam te behouden.

De kwaliteitsbeoordeling kan tevens een basis zijn voor aanvullend boomtechnisch onderzoek, zoals bijvoorbeeld een Bomen Effect Analyse (BEA) en/of een boomwaardetaxatie.

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsbeoordeling