Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek
Soms beantwoord de groei en het beeld van een aangeplante boom niet aan hetgeen ervan verwacht mag worden. De doelstelling van het groeiplaatsonderzoek is het vaststellen van de oorzaak van de verminderde groei.

Het onderzoek begint met opzoeken/nagaan van de relevante gegevens vóór, tijdens en na de aanplant. Het vervolgonderzoek is gericht op een kwaliteitsbeoordeling van de boom, en met name de groeiomstandigheden. Hiertoe wordt doorgaans één of meerdere profielkuilen gegraven en/of profielboringen gezet ter beoordeling van de kwaliteit van de profielopbouw en bewortelingssituatie. Hieruit wordt de informatie verkregen wat in de betreffende situatie de beperkende factor(en) is voor de verdere groei van de boom.
Op basis van de conclusies wordt altijd advies en aanbevelingen gedaan.