Ferry Jansen

Mijn specifieke kennis en kunde is met name opgebouwd bij een gerespecteerd middelgroot boomverzorgingsbedrijf. Als projectleider fungeerde ik als spin in het web bij alle voorkomende boomverzorgingswerkzaamheden. Naast snoeiwerkzaamheden, het planten en verplanten van grote bomen en groeiplaatsverbetering in en met verschillende technieken. In deze periode is ook de kennis en ervaring in het boomtechnisch advies, -onderzoek en boomtaxatie en de daarmee gepaard gaande rapportagekwaliteiten verder uitgebouwd.

In de loop van 2008 heb ik in zoverre de bakens verzet dat ik ben gaan werken bij de gemeente Bergeijk in mijn eigen woonplaats en heb ik FJboomadvies opgericht om mijn specifieke kwaliteiten op boomgebied verder inhoud te geven. Ik doe dit parttime, niet gebonden aan andere marktpartijen en ben daarmee een onafhankelijke betrouwbare partner.

Ik ben vanaf 2004 geregistreerd boomveiligheidscontroleur, European Treetechnician (al sinds 2006) en vanaf 2007 geregistreerd boomtaxateur. Met name het certificaat European Treetechnicean in combinatie met geregistreerd boomtaxateur is slechts enkele tientallen boomadviseurs voorbehouden.