Deskundigenonderzoek

Bomen zijn helaas regelmatig het onderwerp van geschillen tussen buren. Daarnaast kunnen bomen, al dan niet oorzaak zijn van schades of ongelukken. Het juridisch gedeelte is vanzelfsprekend voor de advocaten en de juristen. Voor het boomtechnisch onderzoek wordt FJboomadvies ingeschakeld.

Na veldonderzoek, analyse en beoordeling volgt een zo volledig mogelijke beantwoording van de gestelde onderzoeksvragen. Deze wordt zo nodig aangevuld door overige door mezelf van belang geachte zaken.

Daarbij richt ik me uitsluitend op de boomtechnische kant van de kwestie en blijf ik weg van juridische overwegingen. Afspraken, veldbezoek, onderzoek en rapportage doe ik zelf en alleen. Het resultaat is een betrouwbare, professionele expertise en rapportage.