Boomwaarde en -schadetaxatie

In de meeste gevallen betreffen dit schadetaxaties, waarbij de boomeigenaar de schade wil verhalen bij de veroorzaker van de schade. Maar daarnaast ook regelmatig waardetaxaties. De waardetaxaties worden vaak gebruikt als onderlegger bij een compensatie voor bomen die moeten verdwijnen of niet duurzaam behouden kunnen blijven bijvoorbeeld bij een herinrichting.

Daarnaast moet in sommige gemeentes een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom begeleid worden met een waardebepaling van de in de aanvraag omschreven boom. Ook dan wordt de waarde gebruikt als onderlegger voor het compensatieplan.

Al sinds 2007 ben ik geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van bomen (NVTB). In die hoedanigheid breng ik op professionele en onafhankelijke wijze waardes en schades bij bomen in beeld.

Voor meer informatie over de NVTB en de methodiek, verwijs ik naar de website van de beroepsvereniging van de NVTB: www.boomtaxateur.nl

Wortelschade

Boomschade

Boomschade