Bomen Effect Analyse (BEA)

De Bomen Effect Analyse (BEA) dient doorgaans het doel om de effecten van de voorgenomen werkzaamheden of plannen op de duurzaam te behouden bomen in beeld te brengen.

De essentiƫle onderzoeksvraag betreft of de werkzaamheden of plan de kwaliteit en toekomstverwachting van de boom als dan niet duurzaam aantast. Is duurzaam behoud mogelijk en welke randvoorwaarden en maatregelen moeten daartoe worden gesteld. Onderdeel van de BEA is het beschermingsplan.

Daarnaast kan een BEA ook gebruikt worden om de voorwaarden voor duurzaam behoud in beeld te brengen, alvorens het ontwerp/plan is vastgesteld. Het geeft dan vooraf de kaders, waarmee de planvormers, ontwerpers en civieltechnische ingenieurs, de plannen en alternatieven vorm kunnen geven.

Mijn rapportages zijn helder en duidelijk. Betrouwbaar en professioneel, geen bla, bla, maar heldere analyses, die resulteren in eenduidige conclusies, praktische adviezen en een bindend beschermingsplan.