FJboomadvies Persoonlijke betrokkenheid bij elke opdracht FJboomadvies Kwaliteit staat voorop Duidelijkheid is de voorwaarde
Waarde- en schadetaxatie­

In de meeste gevallen betreffen dit schadetaxaties, waarbij de boomeigenaar de schade wil verhalen bij de veroorzaker van de schade. Of waardetaxaties voor bij een compensatie voor bomen die moeten verdwijnen of niet duurzaam behouden kunnen blijven.

Deskundigen­onderzoek

Bomen zijn helaas regelmatig het onderwerp van geschillen tussen buren, of al dan niet oorzaak van schades of ongelukken. Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen richt ik me op de boomtechnische kant van de zaak en blijf weg van juridische overwegingen.

Kwaliteits­beoordeling

Een kwaliteitsbeoordeling vormt de basis voor afwegingen en eventueel noodzakelijk aanvullend boomonderzoek. Zo ook bij gebiedsontwikkeling, herinrichting en/of reconstructie in bestaand gebied met bomen.

Bomen effect analyse (BEA)

De BEA heeft tot doel plannen te beoordelen en de effecten daarvan op te behouden bomen in beeld te brengen. Daarnaast kan de BEA ook worden gebruikt om vooraf de kaders voor de plannen vast te stellen.

FJboomadvies is een deskundig, ervaren en betrokken boomadviesbureau. “Mijn adviezen zijn helder. De rapportages deugdelijk en volledig.”

Uitgelicht

Uit: Stad + Groen

Gouda wil groennorm ter bestrijding afname natuur in de stad (woensdag 8 november 2017) Het groen in Gouda neemt af. Het college wil die trend stoppen door een groennorm in te stellen. Lees verder

Kussende bomen

Zo nu en dan kom je het tegen. Twee bomen die elkaar raken en zelfs vergroeien.

 

Lees verder

Te koop

Bordje “beschermd boomgebied”

Een duidelijk bordje “beschermd boomgebied” eenvoudig met tie-rips te bevestigen aan de bouwhekken, maakt voor alle betrokkenen, geïnteresseerden en publiek de essentie duidelijk van het afgebakende gebied.

€ 6,95 per stuk, bij afname van 10 stuks

 

Lees verder